Katia Gritseva: “Histologia sztucznych tkanek”Katia Gritseva: “Technical tissues histology”

 

Katia Gritseva (Akademia Sztuki i Designu w Charkowie, Ukraina)

Tytuł: Histologia sztucznych tkanek

Technika: rysunek tuszem, 42 cm x 45 cm, czarny cynk, fioletowy papier dekoracyjny

 

Technologia jest dziś nieodłączną częścią życia każdego człowieka. Czasami wydajemy się zupełnie zatapiać się w tym świecie. Mikrochipy, zapasowe części, niekończące się druty są czasami zaskakująco podobne do tkanek żywego organizmu. Niezwykłe podobieństwo materii technicznej i biologicznej doprowadziło mnie do pomysłu połączenia obrazów preparatów histologicznych z elementami komputerowymi. Praca jest zainspirowana koncepcją „ciała bez organów” Gilles’a Deleuze’a. Elektronika jest rodzajem raka lub wirusa w organizmie społecznym, a może jest elementem uzupełniającym. Czy jest to symbol postępu?

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Katia Gritseva (Akademia Sztuki i Designu w Charkowie, Ukraina)

Title: Technical tissues histology

Technique: ink drawing, 42 cm x 45 cm, black ink, purple incon paper

 

Today, technology is an integral part of every human life. Sometimes we seem to sink completely into the world of technology. Microchips, spare parts, endless wires are sometimes surprisingly similar to the tissues of a living organism. The extraordinary similarity of technical and biological matter led me to the idea of combining images of histological preparations with computer elements. The work is inspired by Deleuze’s concept of “body without organs”. Electronics is a kind of cancer or virus in a social organism, or maybe it is a complementary element. Is it a symbol of progress?

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć