Krystian Woźniak: “Zanikanie”Krystian Woźniak: “Fading”

 

Krystian Woźniak (Akademia Sztuki w Szczecinie)

Tytuł: Zanikanie

Technika: serigrafia i druk cyfrowy

 

Seria prac Zanikanie odnosi się do ułomności ludzkiej pamięci – skłonności do zapominania. Na starość nasze wspomnienia zanikają, zostawiając dziury w pamięci. Aż nie zostaje nic. Bez pamięci nie jesteśmy już tą samą osobą. Osobiście najbardziej boję się utraty moich wspomnień z podróży, ponieważ uważam, że miały największy wpływ na mnie, moją osobowość, percepcję świata. Dziś cykl ten zyskał dodatkowe znaczenie, gdyż przez obecną sytuację  pandemii na całym świecie temat podróży stał się tematem tabu, zanika i w tej chwili najmocniej powinniśmy pielęgnować nasze wspomnienia z podróży.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Krystian Woźniak (Akademia Sztuki w Szczecinie)

Title: Fading

Technique: serigraphy and digital printing

 

The Fading series of works refers to the flawedness of human memory, the tendency of human memory to forget. In old age, our memories fade away, leaving holes in the memory. Until there is nothing left. Without memory we are no longer the same person. Personally, I am most afraid of losing my memories from the journey, because I believe that they had the greatest influence on me, my personality, perception of the world. Today, this cycle has gained additional importance, because due to the current situation of pandemics all over the world, the subject of travel has become a taboo subject, it is disappearing and now we should cherish our memories of travel most strongly.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć