Krzysztof Mazur: „Formacja”

16.12.2022 –24.01.2023

otwarcie wystawy: 16.12.2022 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

 

Krzysztof Mazur uznany artysta współczesny i komisarz wydarzeń artystycznych swój najnowszy projekt otwiera na losowy bieg zdarzeń. Poetyka tytułu „Formacja” może naprowadzać na możliwość doświadczenia procesu nadawania kształtu bądź zaburzania wcześniejszego wizerunku (= de-formacji). Wejście w „społeczność” fantomów Krzysztofa Mazura jest doświadczeniem głębokim i naznaczającym. Wysmukłe, mobilne, szare kompozycje, aluzyjne do figur ludzkich, przypominają o zuniformizowanych społecznościach, o szezlongach sądowych. Instalacja staje się niedosłowną metaforą ostracyzmu, praktyki wykluczającej poszczególne jednostki (w czasie ostrakoforii, czyli głosowania za pomocą ostrak), które wypracowano w starożytnych greckich polis m.in. w Atenach, Argos, Milecie, Megarze i Efezie, ponadto na Sycylii. Najbardziej bezbronna część wszystkich modułów to wieńcząca górną partię bryła plasteliny, podatna na każdy gest odbiorcy. Przestrzeń projektu jest niejako zaprogramowana na procesualność. Odwiedzający wystawę w Galerii Sztuki Wozownia z pozycji widza ma szansę stać się współautorem projektu np. przez ułożenie sylwety na płasko i potraktowanie postaci jak siedzisko. Partycypujący, na podobieństwo demona, przysiada na domyślnej klatce piersiowej figury, dochodząc do manipulowania wizerunkiem z pozycji dominującej. Już sam tytuł ma wiele semantyk, np. określa się nim ugrupowanie polityczne, ale też zespół muzyczny czy samodzielny oddział wojskowy, a nawet rodzaj broni. W instalacji Krzysztofa Mazura rytm dwurzędowego usytuowania domyślnych postaci ma coś z apelu żołnierskiego lub obozowego. Wertykalne, fantomowe kompozycje oddziałują nieco jak aleja neolitycznych menhirów, zarazem więźniów poddawanych przesłuchaniom, dla których rezonansem pozostaje m.in. książka Proces Franza Kafki, po raz pierwszy wydana w 1925 r., która stała się metaforą sytuacji zbiorowego i indywidualnego doświadczenia.

Krzysztof Mazur jest istotną osobowością sztuki współczesnej i kuratorstwa, w tym samoorganizacji działań oddolnych. Od niemal czterdziestu lat charyzmatycznie działa w obszarze kontrkulturowo-wspólnotowym, łącząc artystów z odległych ośrodków. Jest też cenionym wykładowcą rzeźby, profesorem na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, który inicjuje u podopiecznych poetyckie otwarcie, nasłuchiwanie przestrzeni. Uwrażliwia na „zdegradowane media”, na przykład w zwietrzałej skale zachęca do obserwacji wszelkich „błędów w stratygrafii”, do szukania w nich potencjalności semantycznych i wzmacniania znaczeń. Uczy dostrzegać to, co nieoczywiste, alogiczne, niemonumentalne.

Dorota Grubba-Thiede

 

Krzysztof Mazur jest stypendystą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

wróć