#70latWozowni | Triennale Małych Form Malarskich

 

TMFM jest ogólnopolską imprezą cykliczną organizowaną w Wozowni od 1988 roku. Początkowo realizowana była w formule biennale, od roku 2010 roku odbywa się w cyklu trzyletnim. Idea wystawy zrodziła się w toruńskim BWA. W regulaminie pierwszej edycji pisano: „Celem BMFM jest prezentacja i konfrontacja poszukiwań i osiągnięć w dziedzinie kameralnej twórczości malarskiej we wszystkich kierunkach twórczych. Pragnieniem organizatorów jest wzbudzenie zainteresowania artystów małą formą wypowiedzi malarskiej i jej szeroka popularyzacja”.

Kuratorką dwóch pierwszych edycji była Anna Jackowska, która pełniła tę funkcję razem z Jerzym Malinowskim (1. BMFM) i Anną Stepnowską (2. BMFM). Od 3. BMFM do 10. TMFM pieczę kuratorską nad imprezą sprawowała Teresa Dudzińska, która przeprowadziła Małe Formy Malarskie przez szereg zmian regulaminowych, zachowując jednocześnie wyjątkowy charakter imprezy. W regulaminie 8. TMFM umieściła swego rodzaju credo, zachęcające artystów do wychodzenia poza kanon:

„Ograniczenie formatowe nie ma być jedynie alternatywą wielkoformatowych prac, lecz szansą na dzieło skondensowane, treściwe, poszukujące nowych rozwiązań malarskich, adekwatnych do naszych czasów. Akceptując wszelkie propozycje w ramach regulaminu, spodziewamy się prac niekonwencjonalnych, z pomysłem, wywołujących żywą reakcję, stawiających na antypodach naszych oczekiwań banał i komercję. Mały format, dający miejsce refleksji i metaforze, to także pole eksperymentu, gdzie powinno się rodzić coś odmiennego i ryzykownego”.

Ostatnią, 11. edycję TMFM, która odbyła się w 2019 roku, prowadziła Joanna Gwiazda.

 

Od początku organizatorzy postawili na otwartą formułę konkursu, pozostawiając artystom pełną swobodę w wyborze techniki, tematu i stylistyki, rygorystycznie przestrzegając jedynie, regulaminowego formatu, który wynosił 300cm². Wraz z kolejnymi edycjami dopuszczalna wielkość prac ulegała zmianie: od 2. BMFM było to 400cm², a od 8. edycji – 600cm².  Konkurs na małą formę malarską pomyślano jako skierowany do artystów tzw. profesjonalnych – według regulaminu chodziło o absolwentów wyższych uczelni artystycznych lub posiadaczy legitymacji członka ZPAP. Z czasem również te zapisy uległy poszerzeniu i tak od 8. edycji do udziału w konkursie dopuszczono dyplomantów, a od 11. – studentów wyższych uczelni artystycznych. Początkowo organizatorzy zastrzegali sobie prawo do imiennego zaproszenia do udziału w wystawie wskazanych przez siebie artystów, których prace nie podlegały ocenie jury konkursowego. Z czasem jednak od tej praktyki odstąpiono.

 

Jury, składające się z uznanych historyków i krytyków sztuki, kuratorów i artystów, stanowi rękojmię wyboru propozycji najbardziej oryginalnych i reprezentatywnych dla współczesnej kameralnej twórczości malarskiej. Decyduje także o tym, komu przypadną konkursowe nagrody. W czasie trzech pierwszych edycji jury przyznawało Nagrodę Główną i Nagrodę Specjalną za zestaw prac oraz wyróżnienia honorowe. Od czwartej edycji przyznawane są trzy nagrody i wyróżnienia regulaminowe. Fundatorami nagród od lat są Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Nagroda I) i Prezydent Miasta Torunia (Nagroda II). Przy niektórych edycjach lista nagród była poszerzana o nagrody fundowane przez instytucje lub prywatnych sponsorów. W 2019 roku organizatorzy ustanowili nową nagrodę – w związku z dopuszczeniem do konkursu studentów przyznawana jest Nagroda Specjalna dla najlepszej pracy studenckiej TMFM, fundowana wspólnie przez Rektora UMK i Galerię Sztuki Wozownia (organizacja wystawy indywidualnej). Do tradycji należy towarzyszący wystawie pokonkursowej plebiscyt publiczności na najciekawszą pracę Triennale.

 

 

„Wszystkie ręce na pokład!”

TMFM jest zawsze szczególnym wydarzeniem w życiu galerii. Prace nad imprezą trwają zazwyczaj cały rok poprzedzający kolejną edycję oraz jeszcze kilka miesięcy po zamknięciu wystawy i wymagają zaangażowania wszystkich pracowników galerii. W związku z dużym zainteresowaniem konkursem, paczki z pracami od artystów napływają przez kilka miesięcy, a w ostatnich kilku tygodniach przed końcowym terminem zgłoszeń, jest ich kilkadziesiąt dziennie. Ważnym punktem w kalendarzu imprezy są obrady jury konkursu – wówczas praca zespołowa w galerii nabiera szczególnego znaczenia. Znoszenie, rozpakowywanie i układanie prac w największej sali wystawowej angażuje cały zespół. Punktem kulminacyjnym jest oczywiście wystawa pokonkursowa Triennale Małych Form Malarskich, która zawsze jest „zjawiskiem” tak różnorodnym, kolorowym i ciekawym, że od lat przyciąga do Wozowni tłumy.

 

 

Czy wiesz, że…

 • Logo Małych Form Malarskich jest znak graficzny autorstwa Wiesława Szamockiego.
 • Każdej z edycji Triennale towarzyszy wydawnictwo katalogowe z reprodukcjami i spisem wszystkich prac zakwalifikowanych do wystawy oraz plakat.
 • Podczas wszystkich edycji konkursu 3085 artystów nadesłało 8342 prace, a do wystawy zakwalifikowano ogółem 2850 prac 1448 artystów.
 • Rekordowe pod względem nadesłanych prac było 11. TMFM, kiedy 580 artystów nadesłało 1497 prac.

 

 1. BMFM (1988) – nadesłano 1000 prac autorstwa 303 artystów.

Do wystawy zakwalifikowano 262 prace 121 artystów.

Nagroda Główna / Ryszard Gieryszewski; Nagroda Specjalna / Romana Hałat; wyróżnienia: Joanna Gburek, Jacek A. Jaroszewski, Marian Kepiński, Leszek Kiljański, Atanas Konstantinow (Bułgaria), Piotr C. Kowalski, Kazimierz Ostrowski, Jacek Rykała, Konrad Srzednicki

 

 1. BMFM (1990) – nadesłano 514 prac autorstwa 304 artystów.

Do wystawy zakwalifikowano 311 prac autorstwa 114 artystów.

Nagroda Główna / Tomasz Stadno; Nagroda Specjalna / Konrad Srzednicki; wyróżnienia: Konstanty Czmutin (ZSRR), Stasys Eidrigevičius, Joanna Gburek, Istvan Haasz (Wegry), Aleksandra Jachtoma, Wiktor J. Jędrzejak, Małgorzata Kapłan, Józef Panfil, Grzegorz Pabel, Grażyna Żytyńska

 

 1. BMFM (1997) – nadesłano 809 prac autorstwa 235 artystów.

Do wystawy zakwalifikowano 362 prace 153 artystów.

Nagroda Główna / Maria Grzegorczyk-Witkowska; Nagroda Specjalna / Aleksandra Jachtoma; wyróżnienia: Renata Butkiewicz, Benedykt Kroplewski, Anna Ksykiewicz, Elzbieta Kuraj, Grzegorz Pabel, Teresa Panasiuk, Józef Panfil, Jacek Wojciechowski

 

 1. BMFM (2001) – nadesłano 798 prac autorstwa 285 artystów.

Do wystawy zakwalifikowano 395 prac 193 artystów.

I Nagroda / Jan Pregowski; II Nagroda / Wojciech Kapelański; III Nagroda / Tadeusz Kowalski; wyróżnienia: Łukasz Huculak, Janusz Karbowniczek, Władysław Kufko

 

 1. BMFM (2003) – nadesłano 643 prace autorstwa 233 artystów.

Do wystawy zakwalifikowano 289 prac 152 artystów.

I Nagroda / Magdalena Nałęcz; II Nagroda / Miłosz Pobiedziński; III Nagroda / Wojciech Kapelański; wyróżnienia: Jacek Barszcz, Uta Christiaens-Przyboś, Andrzej Huniak

 

 1. BMFM (2005) – nadesłano 516 prac autorstwa 190 artystów.

Do wystawy zakwalifikowano 352 prace 174 artystów.

I Nagroda / Michalina Cieślikowska-Kulmatycka; II Nagroda / Magdalena Szczęśniak; III Nagroda / Jacek Nowakowski; wyróżnienia: Piotr Będkowski, Daniel Krysta, Krystyna Olchawa

 

 1. BMFM (2007) – nadesłano 683 prace autorstwa 256 artystów.

Do wystawy zakwalifikowano 306 prac 182 artystów.

I Nagroda / Jagoda Adamus; II Nagroda / Marzena Marta Łukaszuk; III Nagroda / Ireneusz Kopacz; wyróżnienia: Michalina Cieślikowska-Kulmatycka, Aleksander Laszenko, Waldemar Rudyk

 

 1. TMFM (2010) – nadesłano 683 prace autorstwa 253 artystów.

Do wystawy zakwalifikowano 266 prace 137 artystów.

I Nagroda / Małgorzata Wielek-Mandrela; II Nagroda / Marzena Klimowicz; III Nagroda / Anna Sieńkowska-Grynko; wyróznienia: Marcin Fajfruk, Izabela Kwaśniewska, Renata Zimnicka-Prabucka

 

 1. TMFM (2013) – nadesłano 790 prac autorstwa 294 artystów.

Do wystawy zakwalifikowano 214 prace 119 artystów.

I Nagroda / Maciej Osmycki; II Nagroda / Martyna Wolna; III Nagroda / Joanna Zdzienicka   

 

 1. TMFM (2016) – nadesłano 409 prac autorstwa 153 artystów.

Do wystawy zakwalifikowano 102 prace 52 artystów.

I Nagroda / Ewa Skaper; II Nagroda / Weronika Teplicka; III Nagroda / Marcin Szymielewicz      

 

 1. TMFM (2019) – nadesłano 1497 prac autorstwa 580 artystów.

Do wystawy zakwalifikowano 302 prace 165 artystów.

I Nagroda / Ewa Kozera; II Nagroda / Igor Przybylski; III Nagroda / Celina Kanunnikava;

Nagroda Specjalna dla najlepszej pracy studenckiej / Nikola Strenger.

 

 

Źródła:

 • archiwum Galerii Sztuki Wozownia
 • katalogi wystaw Triennale Małych Form Malarskich

 

 oprac.: Joanna Gwiazda

 

Share
wróć