Marcin Zawicki: “Zarodki”

 

/ Marcin Zawicki: Zarodki

kuratorka: Marta Smolińska

25.11.2016 – 8.01.2017

otwarcie wystawy: 25.11 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

 

W Wozowni Marcin Zawicki pokaże dwa najnowsze cykle malarskie: „Homoimerie” oraz „Sporysz”. Obrazom towarzyszyć będą instalacje i obiekty, które artysta tworzy, by na ich podstawie budować wizualny, bardzo osobliwy świat swoich płócien. Jak pisze w tekście komentującym te prace: „Homoimerie, termin wprowadzony przez pierwszych filozofów badających naturę rzeczywistości, najprawdopodobniej przez Anaksagorasa, oznacza zarodki wszystkich rzeczy; podstawowy budulec wszechświata”. Zawicki maluje zatem owe zarodki, koncentrując się na procesach zachodzących w naturze, kłączeniu i dynamicznym rozprzestrzenianiu się roślin oraz innych organizmów. W mikrokosmosie jego twórczości wyrastają grzybnie, jakieś tkanki, rozgwiazdy, koralowce, odnóża lub pędy – nie możemy mieć pewności, czy oglądamy ów fenomen organiczności pod mikroskopem czy w jego naturalnej skali. W niektórych obrazach Zawicki inwentaryzuje biomorficzne formy niczym w gabinecie osobliwości, „ustawiając” je na namalowanych półkach i kreując napięcie między naturą a kulturą. Artysta – oprócz celnego wyboru motywów – ma także świadomość malarskiego medium: mięsistość biologiczności potrafi bowiem doskonale przełożyć na materialność farby lub iluzjonizm w stylu trompe-l’œil.

 

 

Marcin Zawicki – urodził się w Szczecinie w 1985 roku. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 2010 jest asystentem na Wydziale Malarstwa swojej macierzystej uczelni, gdzie w 2015 roku obronił pracę doktorską. Jego twórczość obejmuje malarstwo, rysunek i sztukę instalacji. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. W roku 2010 otrzymał I Nagrodę w konkursie “Najlepsze dyplomy ASP w Polsce 2010” (Nagroda Rektorów), nagrodę specjalną w konkursie “Artystyczna Podróż Hestii 2010”, zdobył II miejsce na V Ogólnopolskim Festiwalu Plakatu Reklamowego “Barbakan” (2010) oraz wyróżnienie pisma artystycznego „Format” na konkursie im. Gepperta (2011). Od 2015 roku artysta jest reprezentowany przez Galerię m2. Mieszka i pracuje w Gdańsku.

 

 

/ Marcin Zawicki: Seeds

curated by: Marta Smolińska

25.11.2016 – 8.01.2017

opening: 25.11 (Friday), 6 p.m. / admission free

 

In the Wozownia Art Gallery in Toruń, Zawicki presents the two most recent painting series: “Homoiomerie” and “Ergot”. The paintings are accompanied with installations and objects created by the artist as a base for constructing the peculiar, visual world of his pieces. As he writes in a text commenting on these works: “Homoiomerie, a term introduced by the first philosophers who studied the nature of reality, most probably by Anaxagoras, denotes the seeds of all things; the basic material of the universe”. Zawicki paints these seeds, then, concentrating on the processes occurring in nature, the dynamic proliferation of plants and other organisms. In some of the pieces, Zawicki catalogues the biomorphic forms as in a cabinet of curiosities, “placing” them on painted shelves and, by that, creating an ever greater tension between nature and culture. The artist – apart from choosing the right themes – is also well aware of his medium, as he is able to translate the materiality of paint onto the fleshiness of biology and/or the illusionism similar to that of trompe-l’œil.

 

Marcin Zawicki born in Szczecin, in 1985. Graduate of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Since 2010 teaching assistant at the Faculty of Painting at his alma mater, where he completed his Phd in 2015. His work encompasses painting, drawing and installation art. He was awarded many first prizes and distinctions. Since 2015 the artist is represented by m2 Gallery. Lives and works in Gdańsk.

 

 

Share
wróć