Marcin Zonenberg: “Bez tytułu” Marcin Zonenberg: “Untitled”

 

Marcin Zonenberg (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

Tytuł: Bez tytułu

Technika: cykl trzech grafik cyfrowych opartych na kompozycjach ze szkicownika, druk cyfrowy 3 x 90 cm x 63,9 cm, seria 20 kompozycji, forma książki, tusz, farba olejna 14,5 cm x 21 cm 

 

Tematem wiodącym była próba odnalezienia unikalnego śladu graficznego. Za motyw przewodni obrałem budowanie abstrakcyjnych kompozycji opartych na nowo wytworzonych śladach. Obszarem pracy, w jakim działałem, był szkicownik/śladownik. Doświadczenia ze szkicownika przenosiłem na kolejne projekty, posługując się nieoczywistymi narzędziami. Wykorzystywałem różnorodność otrzymanych materii, struktur, formy. Przetwarzałem uzyskany analogowy materiał w środowisku cyfrowym. Powielając poszczególne ślady, tworzyłem tkanki działające podobnie jak raster. Starałem się w ten sposób poszerzyć moje pole działania, określić definicję śladu graficznego niezamykającego się w wąskich ramach oraz tym samym poszerzyć jego interpretację.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Marcin Zonenberg (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

Title: Untitled

Technique: series of three digital graphics based on sketchbook compositions, 3 x 90 cm x 63.9 cm, series of 20 compositions, book, ink, oil paint, 14.5 cm x 21 cm

 

The leading theme was an attempt to find a unique graphic trace. The main theme was to build abstract compositions based on newly created traces. The area of work in which I worked was a sketch artist/ follower. I transferred my experiences from the sketchbook to subsequent projects using unobvious tools. I used the variety of obtained materials, structures and forms. I processed the obtained analog material in a digital environment. By duplicating the individual traces I created tissues that act like a raster. In this way, I tried to broaden my field of action, define the definition of a graphic trace that is closed in narrow frames and thus broaden its interpretation.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć