Miasto (z) liter – typografia i liternictwo w przestrzeni publicznej / konferencja naukowa

Miasto (z) liter – typografia i liternictwo w przestrzeni publicznej

interdyscyplinarna konferencja naukowa

28 listopada 2023

Toruń, Galeria Sztuki Wozownia

wstęp wolny

 

organizatorzy:

Katedra Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

 

W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania estetycznym wymiarem otaczającej nas przestrzeni – w tym także zagadnieniem miejskiej typografii. Litery towarzyszą nam wszędzie, choć nie zawsze poświęcamy im należną uwagę. Układają się w słowa, hasła, deklaracje, chwytliwe frazy. Znajdziemy je w witrynach sklepowych, reklamach, neonach, na szyldach i muralach, a także w wielu innych, mniej lub bardziej typowych miejscach. Litery chcą być widoczne i czytane, jednak nie są wieczne – pojawiają się i znikają wraz z nieustanną transformacją publicznej przestrzeni. Spacer ulicami miasta może być epigraficzną przygodą, podczas której meandrując między śladami dawnych napisów a współczesnym liternictwem odkrywamy dane miejsce, jego historię i charakter. Czy miasto może mieć swoje litery? Czy mogą one budzić skojarzenia, zachwycać i uwrażliwiać na słowo, zachęcać do czytania, wzmacniać przekaz, oswajać przestrzeń?

Zapraszamy do dyskusji nad znaczeniem, kształtem i formą typografii i liternictwa stosowanego w przestrzeni publicznej.

 

PROGRAM

9.00-9.10 – otwarcie konferencji

PANEL I

9.10-9.30 Reklama świetlna w międzywojennym Toruniu – Emilia Ziółkowska-Ganc (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

9.30-9.50 Toruńscy malarze szyldów i litery w przestrzeni miasta – Katarzyna Kluczwajd (Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu)

9.50-10.10 Znaki towarowe przedsiębiorstw toruńskich z okresu PRL-u. O dawnych formach wizualnych we współczesnej przestrzeni publicznej – Klaudia Orłowska-Radecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

10.10-10.30 Niemieckie inskrypcje w przestrzeni publicznej Torunia i Wrocławia – aktywizm i jego odbiór społeczny – Aleksandra Seń (Uniwersytet Wrocławski)

10.50-11.20 – przerwa kawowa

PANEL II

11.20-11.40 Reklama (nie)wdzięczna – W poszukiwaniu wizualnej tożsamości miasta: szyldy i litery Szczecina – Ada Krawczak (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

11.40-12.00 (Nie)czytelne: strategie artystyczne wobec pamięci miejsca / Innego Magdalena Maciudzińska-Kamczycka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

12.00-12.20 Typotektura – pismo jako środek kreacji formy architektonicznej – Michał Pszczółkowski (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku / Uniwersytet Zielonogórski)

12.20-12.40 Alfabet hebrajski we współczesnej architekturze żydowskiej – Artur Kamczycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

13.00-14.00 – przerwa obiadowa

PANEL III

14.00-14.20 Hasła Czerwca’56 – litery buntu – Karolina Zielazek-Szeska (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu)

14.20-14.40 „Brudne” litery w przestrzeni publicznej na przykładzie murali „Stocznia” i „Patrz! / Look!” – Iwona Zając (Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie)

14.40-15.00 Siła słowa – o języku publicznej debaty na przykładzie writingu Bartosz Rogala (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

15.00-15.20 „Oral_Resistance_Manisfesto. Słowa Sprzeciwu” – Katarzyna Lewandowska (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)

15.40-16.00 – przerwa kawowa

PANEL IV

16.00-16.20 Quo vadis, czyli dokąd zmierza nowa miejska typografia – Adam Kamiński (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)

16.20-16.40 Co jest ładne, a co działa. Komunikacja wizualna w inkluzji społecznej – Izabela Cytlak i Mateusz Leszkowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

16.40-17.00 Nadpisywanie Dolnego Miasta – Monika Zawadzka (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)

 

17.20-17.30 – podsumowanie konferencji

 

 

Share
wróć