Michał Smandek – Słońce Ziemi zgasłoMichał Smandek ‘The Sun extinguished’

Laboratorium sztuki 2016. Artysta jako podróżnik

kuratorka: Maria Niemyjska

otwarcie: 01.04.2016

wystawa czynna do 03.05.2016

             Wystawa Michała Smandka otwiera cykl prezentacji dotykających problematyki związanej z podróżami współczesnych artystów oraz wykorzystywaniem zdarzeń i obiektów napotkanych w drodze jako tworzywa działań twórczych. Michał Smandek jest artystą, który większość swoich prac realizuje w podróży, a proces ich powstania warunkują specyficzne warunki geograficzne i klimatyczne odwiedzanych miejsc.

            Na wystawie prezentowane są prace z cyklu Prognostyk (fotografie, obiekty) wykonane podczas podróży po włoskich wulkanach oraz obiekt Lustro. Prognostyku artysta symuluje katastrofę, fotografując sztuczny dym wydobywający się z wierzchołka wulkanów. Lustro z kolei przywodzi niepokojące skojarzenie z czarną dziurą: zamiast odbijać światło doskonale pochłania je, uniemożliwiając zobaczenie swojego odbicia. Taki odbiór pracy koresponduje z tytułem wystawy, który jest cytatem z pieśni żałobnej. Artysta nie odnosi się do katastrof cywilizacyjnych, ale do naturalnych, które miały zawsze istotny wpływ na dzieje świata i jako spektakularne zjawiska  ciągle pozostawiają człowieka bezradnym.

Michał Smandek (ur. 1981) zajmuje się współzależnością działań człowieka i natury, modyfikacjami przestrzeni, badaniem i sprawdzaniem właściwości materii. W czasie swych podróży poszukuje miejsc niedostępnych, które stają się tłem dla działań land-artowych. Jego prace opierają się na wnikliwej obserwacji, przyglądaniu się ledwie zauważalnym procesom, świadomości czynionego gestu.

Laureat sekcji ShowOff Miesiąca Fotografii w Krakowie (2015), uczestnik Międzynarodowego Biennale Land Artu LAM 360° w Mongolii (2014). Brał udział w wielu wystawach m. in.: Rysunki w Galerii Starter w Warszawie (2016), Zanikająca umiejętność odpoczynku w BWA Tarnów (2014),Teleport Process (Nowocześni: turyści) w BWA Sokół w Nowym Sączu (2013), Zmęczenie materiału w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach (2012). Współpracuje z Galerią Starter z Warszawy i Rodriguez Gallery z Poznania. Mieszka i pracuje w Katowicach.

 

Art laboratory 2016. The artist as a traveler

exhibition open till 01.05.2016

Michal Smandek’s exhibition opens a series of presentations touching issues related to the travels of contemporary artists and the use of events and objects encountered on the way as a matter of  treir creative activities. The exhibition includes, among others, works from the series The Prognostic made during a trip to the Italian volcanoes. The project relates to the impact of the forces of nature to human activity, and vice versa – human interference in nature. In The Prognostic the artist anticipates disaster as a spectacular phenomenon, to which the man, despite the support of technology, remains powerless.
Michael Smandek (b. 1981 in Ruda Slaska) is a graduate of the Faculty of Arts at the University of Silesia. In his creative work he deals with the interrelation, correlation between human activity and nature, space modifications. Traveling , he looks for inaccessible areas in which he performs land art, hardly visible, processual acts, for which accepts the position of the researcher and observer. His work includes activities in the field of sculpture, installation and photography.

wróć