Paweł Olszczyński – Lustro

Laboratorium Sztuki 2013. Nie(po)rozumienie
Kuratorka: Maria Niemyjska
Otwarcie wystawy 19 lipca, 18.00
Wystawa czynna do 25 sierpnia
Piąta wystawa w cyklu Nie(po)rozumienie dotyka zagadnienia płynnej granicy pomiędzy przedstawianiem i kreacją w sztuce. Wystawa składa się z kilku dużych, narysowanych luster. Demaskuje je jako rysunek fakt, że nie są zdolne niczego odbijać. Brak ten skrywają jednak, sprawiając wrażenie, że odbijają siebie nawzajem. Opisana sytuacja odpowiada platońskiej wykładni mimesis, mówiącej, że sztuka naśladowcza jest pełna niedoskonałości, ponieważ imituje rzeczywistość, która już jest imitacją idei. Jednak niedoskonała, pozbawiona swej funkcji, ślepa powierzchnia luster otwiera głębię bardziej kuszącą, niż lustrzane odbicie.
Paweł Olszczyński
Urodzony w 1985 roku w Krakowie. W 2010 roku ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Posługuje się rysunkiem, jednak jego prace wykraczają daleko poza granice tego medium. Rysunki w sugestywny sposób materializują się,  stając się przedmiotami, które przedstawiają. Paweł Olszczyński zajmuje się także projektowaniem graficznym.
Share
wróć