Paweł Rubinowicz / Obrazy złożoności

wernisaż 4. 04. 2014 (piątek), godz.18
wystawa czynna do 11. 05. 2014
Wystawa w „Wozowni” jest premierową odsłoną, a jednocześnie kontynuacją wcześniejszych poszukiwań Pawła Rubinowicza dotyczących zastosowania matematycznej teorii chaosu deterministycznego w kreacji przestrzeni architektonicznej, podejmowanych w pracy naukowej oraz na gruncie artystycznym  / m.in. w wystawie „Architektura Eksperymentalna” (2010-2012).
Rubinowicz wyjaśnia, że „Hasłem przewodnim oraz kierunkiem artystycznych poszukiwań i ich naukowej interpretacji jest ‘zjawisko złożoności’, rozumiane zarówno w wyabstrahowanym wymiarze geometrycznej abstrakcji, jaki i w odniesieniu do struktury środowiska zbudowanego przez człowieka oraz jego potrzeb. W klasycznym rozumieniu i doświadczeniu twórczym, złożoność formalna powstaje w wyniku odejścia od określonych zasad porządku w stronę swobodnej i intuicyjnej kreacji. Natomiast w ujęciu matematycznej teorii chaosu deterministycznego, prosta reguła, zasada czy prawo może stanowić definicję nieskończenie skomplikowanej, gęstej i pozornie nieregularnej struktury. Obserwacja ta ujawnia dualistyczną naturę zjawiska, dwie odmiany złożoności: tę stochastyczną, będącą dziełem przypadku oraz złożoność deterministyczną, konstruowaną według ścisłych reguł. Jakie są granice między tymi kategoriami złożoności? Wedle jakich zasad zbudowana jest otaczająca nas rzeczywistość? Jakie ma to znaczenie dla kreacji twórczej w architekturze oraz dla percepcji przestrzeni? Jaka jest natura złożoności MIASTA?
Wystawa szuka odpowiedzi na te pytania poprzez wykorzystanie artystycznych form wypowiedzi z zastosowaniem narzędzi komputerowych, symulacji, programów oraz wirtualnych modeli miast – na wystawie analizowane są modele wirtualne Lublina, Szczecina i Berlina. Ekspozycja składa się z grafik wielkoformatowych z elementami instalacji multimedialnych.  Każda z tych kilkunastu grafik oraz instalacja multimedialna „Ekran Miasta” jest wynikiem zupełnie innego procesu. Dopiero ścisły zapis tego procesu w postaci kodów i algorytmów komputerowych dał autorowi możliwość precyzyjnego rozpoznania określonych zjawisk i dociekania natury oraz poszukiwania różnych kategorii złożoności.
Jak pisze w tekście do katalogu Krystyna Januszkiewicz, redaktor naczelna czasopisma Archiwolta, prace prezentowane na wystawie „Obrazy złożoności” ukazują w jaki sposób można wykorzystywać wyniki badań naukowych w obszarze sztuk wizualnych. /…/  Tym bardziej jest to istotne, gdyż technologie informatyczne zaczęły już dominować we wszystkich domenach życia. Sztuczna rzeczywistość jest traktowana jako w pełni obiektywna i stanowi dziś jedną z cech definiujących istotę kultury współczesnej. W tym kontekście poszukiwania drogi transgresji przez Pawła Rubinowicza  otwierają nowe obszary eksploracji artystycznej dla różnych  gatunków sztuk wizualnych. „
PAWEŁ RUBINOWICZ, architekt, studia na Politechnice Szczecińskiej i Fachhochschule Oldenburg (Niemcy). Doktorat na Politechnice Krakowskiej w 2011. Pracuje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Uczestnik konkursów, warsztatów architektonicznych oraz konferencji naukowych w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych i Republice Południowej Afryki. Autor wielu publikacji naukowych; współautor studiów urbanistycznych dla kilku miast w Polsce; współkoordynator naukowych i dydaktycznych projektów europejskich. Autor kilkunastu indywidualnych wystaw fotograficznych, od 2009 kurator Galerii Architektów Forma w Szczecinie, działającej pod patronatem Muzeum Narodowego.
WYKŁAD /  Paweł Rubinowicz Chaos, złożoność, miasto

W przeddzień wernisażu wystawy Rubinowicz wygłosił wykład w ramach projektu:architektura w wozowni. Wykład jest ściśle powiązany z prezentowaną w „Wozowni” wystawą  Rubinowicza i stanowi naukowy komentarz oraz rozwinięcie problematyki do wypowiedzi artystycznej, jaką jest wystawa. Jak mówi autor „wykład jest formą naukowego wprowadzenia w problematykę, także w odniesieniu dla możliwych aplikacji projektowych w kreacji architektonicznej i w urbanistyce.”

Zrealizowano przy pomocy finansowej:


Miasto Toruń

Share
wróć