PAŹDZIERNIK W WOZOWNI

 

WYSTAWY:

/ Justyna Olszewska: „Moon Landing” / dolna sala

kuratorka: Joanna Gwiazda

do 5.11.2023

Lądowanie na Księżycu było bez wątpienia momentem przełomowym w historii ludzkości. Ikoniczne pierwsze kroki postawione na powierzchni Srebrnego Globu 20 lipca 1969 roku przez Neila Armstronga i Buzza Aldrina były czymś więcej niż tylko wielkim skokiem dla ludzkości. Był to moment, który zmienił nasze postrzeganie kosmosu i przyniósł ogromne zmiany w różnych aspektach życia człowieka. Doświadczenie to nie tylko rozszerzyło horyzonty poznania poza Ziemię, ale także wywołało serię zmian, które wciąż kształtują nasz świat: od postępu naukowego i innowacji technologicznych, przez głębsze zrozumienie naszej planety i naszego miejsca we Wszechświecie, aż po kulturę popularną. Stało się ono symbolem ludzkiej ambicji i wytrwałości, pojawiającym się m.in. w licznych dziełach artystycznych, a eksploracja kosmosu stała się powracającym motywem, odzwierciedlającym ciekawość człowieka.

Obecnie żyjemy w czasach, w których zainteresowanie naszym naturalnym satelitą powraca. Jesteśmy świadkami kolejnego niezwykłego wydarzenia, jakim jest misja Artemis. Celem tego programu jest ponowne wysłanie ludzi na Księżyc – w tym pierwszej kobiety – oraz założenie tam bazy. Misja Artemis jawi się jako kolejny wielki krok w eksploracji kosmosu i poszerzaniu naszej wiedzy o Księżycu, jak również jako przygotowanie do jeszcze bardziej ambitnych wyzwań, jakie przyszłość stawia przed nami w badaniu kosmosu. To moment, który z pewnością będzie inspirował i fascynował kolejne pokolenia badaczy, naukowców i entuzjastów kosmosu na całym świecie.

Wystawa Moon Landing ma przybliżyć niezwykłe ciało niebieskie, jakim jest Księżyc; ma inspirować oraz zachęcić do spojrzenia w górę i własnych eksploracji. Na ekspozycji znajdziecie m.in. unikatowy 4-metrowy model Księżyca, który został wykonany w oparciu o fotografie, pochodzące z amerykańskiej sondy Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) oraz archiwa i obiekty związane z naszym satelitą.

Justyna Olszewska – magister sztuki, studentka Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych UAM w dyscyplinie astronomia. Prowadzi astrowarsztaty i -wykłady, tworzy prace nawiązujące do ekologii. Obecnie w swojej twórczości artystycznej zajmuje się działaniami mającymi na celu zwrócenie uwagi na postępujący problem zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem, a co za tym idzie – utraty dziedzictwa naturalnego, jakim jest niebo pełne gwiazd. Wspólnie z trójką przyjaciół tworzy edukacyjny kolektyw Good Night, a także popularnonaukowy podcast Good Night Podcast dostępny na platformie Spotify.

Wystawa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz wpisana w program wydarzeń towarzyszących XLI Zjazdowi PTA, odbywającemu się w Toruniu w dn. 11–15.09.2023.

Prezentowany na wystawie model Księżyca zrealizowany został przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

 

/ Energia Kosmosu, rytmy natury – wystawa grafik z kolekcji Wozowni / górna sala

artyści / artystki: Getulio Alviani, Marek Basiul, Stanisław Borysowski, Zygmunt Czyż, Józef Drążkiewicz, Ryszard Gieryszewski, Jerzy Grabowski, Izolda Kotlarczyk, Zygmunt Kotlarczyk, Danuta Kołwzan-Nowicka, Hieronim Kozłowski, Anna Krukowska, Ryszard Krzywka, Jan Leśniak, Zdzisław Mackiewicz, Lucjan Mianowski, Jan Pamuła, Maria Pawłowska, Andrzej Pietsch, Edmund Piotrowicz, Mirosław Piotrowski, Henryk Płóciennik, Michał Rygielski, Joel Stein, Marcin Surzycki, Aleksandra Telka-Budka, Jerzy Treliński, Katarzyna Tretyn, Maria Wąsowska, Krzysztof Wyzner

kuratorki: Natalia Cieślak, Joanna Gwiazda

do 08.10.2023

Niebo to arena nieustannie rozgrywającego się fascynującego spektaklu. Obserwujemy na nim dynamikę poruszanych powiewami wiatru koron drzew, taniec ptaków w locie, metamorfozy chmur i obłoków, ale też całe spektrum zjawisk astronomicznych i zmian położenia ciał niebieskich. Pojawianie się i znikanie na firmamencie gwiazd zwiastuje zmianę pór dnia. Symptomem korelacji między ciałami niebieskimi są też inne rytmiczne fenomeny przejawiające się w naturze. Przykład stanowią chociażby pływy morskie, wywołane oddziaływaniem grawitacyjnym między Ziemią, Słońcem i Księżycem.

Związki między Kosmosem a przyrodą to niewyczerpalne źródło motywów do opracowania dla artystek i artystów. Wystawa Energia Kosmosu, rytmy natury odzwierciedla różnorodność twórczych postaw w odniesieniu do problemu relacji pozaziemskie – ziemskie. Dwie z nich wydają się jednak dominujące. Jedna – to ściśle scjentystyczna fascynacja dociekaniami przedstawicieli nauk ścisłych, za drugą stoi z kolei chęć impresyjnej notacji osobistych wrażeń wynikających z kontaktu z naturą. Niektóre z prezentowanych prac zdradzają bezpośrednią inspirację astronomią, fizyką i naukami pokrewnymi, inne – wynikają z subiektywnej obserwacji przyrody i cyklicznych zjawisk w niej zachodzących. Niezależnie jednak od tendencji, w stronę której składnia się artystka czy artysta, bliski jest jej / mu namysł nad zagadnieniem formy i koloru, ale także refleksja nad tak abstrakcyjnymi pojęciami, jak przestrzeń czy światło.

Zgromadzone prace, pochodzące z przepastnych zbiorów graficznych Galerii Sztuki Wozownia, tworzą mieniącą się rozmaitymi odcieniami kalejdoskopową opowieść wyrażoną językiem abstrakcji i geometrii, realizmu i symbolu. Na wystawie pokazywanych jest ponad 60 realizacji czołowych polskich graficzek i grafików II połowy XX i początków XXI wieku, wśród których wymienić można m.in. Ryszarda Gieryszewskiego, Jerzego Grabowskiego, Lucjana Mianowskiego czy Jana Pamułę. Warto dodać, że wiele / wielu spośród nich na trwałe związało swoje losy z Toruniem, jak Stanisław Borysowski, Zygmunt Kotlarczyk, Ryszard Krzywka czy Maria Wąsowska.

 

/ Katarzyna Tereszkiewicz: „Tożsamość miejsca” / półpiętro

do 22.10.2023

W swoich pracach badam tożsamość wybranych przeze mnie miejsc, charakterystycznych dla danego regionu, miasta czy kraju, lecz nie ze względu na swoją atrakcyjność wizualną, lecz wręcz przeciwnie – ze względu na swoją powszechność. Za pomocą różnych technik graficznych oraz fotografii dokumentuję znajdujące się w tych miejscach elementy, takie jak odpady, śmieci, naturalne struktury, które tworzyć będą swoistą tożsamość danego obszaru. Chcę za pomocą moich prac zwrócić uwagę na to, co nas otacza, a czego tak naprawdę nie znamy. Powszedni dla nas krajobraz kryje w sobie wiele historii, których nie zauważamy. Chcę, aby udokumentowane przeze mnie elementy świadczyły o jakimś zdarzeniu, człowieku, z którym miały kontakt, i tworzyły samodzielne opowieści, których będę narratorem. W ten sposób pragnę stworzyć kilka cykli, które będą charakteryzowały wybrane tereny. Wykonane przeze mnie badania dadzą możliwość nowej, unikalnej interpretacji tematu związanego z tożsamością zarówno miejsc, jak i nas samych. Analiza ta stworzy nowe pola do polemiki wokół tego, co nas definiuje jako człowieka, jaki ślad po sobie pozostawiamy i jak to nas wiąże z miejscem, w którym przebywamy. Skłoni także odbiorców do dokładniejszej penetracji swojego otoczenia, popatrzenia na nie z innej perspektywy. Rozwiązania formalne w dziedzinie grafiki przyczynią się do nowego spojrzenia na problematykę eksperymentowania i łączenia technik. Grafika to nadal nie do końca odkryte medium, a zastosowane przeze mnie rozwiązania być może uzupełnią tradycyjny warsztat o nowe możliwości.

Katarzyna Tereszkiewicz

Katarzyna Tereszkiewicz jest laureatką Nagrody Galerii Sztuki Wozownia, przyznanej w ramach Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ∞, Toruń 2022.

Wystawa „Tożsamość miejsca” jest częścią pracy doktorskiej artystki, przygotowywanej w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Katarzyna Tereszkiewicz – urodzona w 1996 roku w Rzeszowie. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Rzeszowie oraz kierunku grafika w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aktualnie asystentka w Pracowni Druku Płaskiego i Litografii na tej samej uczelni. Tworzy głównie w dziedzinie grafiki warsztatowej, malarstwa i fotografii, ale działa także z formami interdyscyplinarnymi. Laureatka kilku nagród m.in. nagrody specjalnej International Senefelder Stiftung Award 2020. Uczestniczka około 70 wystaw zbiorowych krajowych i zagranicznych, m.in. w Rumunii, Bułgarii, Japonii, Serbii, Francji, Norwegii, Turcji, plenerów i rezydencji artystycznych, organizatorka warsztatów graficznych / artystycznych.

 

Nowe wystawy

/ Katarzyna Jankowiak: „Paciorki” / górna sala

kuratorka: Marta Smolińska

13.10–3.12.2023

otwarcie wystawy: 13.10 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

Malarstwo olejne i prace na papierze Katarzyny Jankowiak, pokazane w ramach indywidualnej wystawy artystki w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu, uruchamiają metaforyczny potencjał paciorków. Zadają nam pytanie, o nasze oczekiwania i emocje wobec mocy symbolicznej obrazów. Czy to obrazy nas zaklinają? Czy to może my je zaklinamy, wpatrując się w połyskujące uwodzicielsko paciorki wklejone przez Jankowiak na ich powierzchnie? Wyobrażamy sobie ich dotykanie; są wszak haptyczne i idealnie przesuwałyby się lub przesypywały między naszymi palcami. Jest w tych obrazach coś magicznego, zawarte jednak nie tylko w samych paciorkach, lecz również w ramujących je suszonych roślinach i ziołach. Artystka podkreśla, że „Paciorki dla M” mają ramę z pokrzyw, „Paciorki dla S” – z wrotycza, „Zadyszka” zaś z ostrożenia, a „Good Wishes” – z dziurawca. Te prace zagadują zatem nie tylko nasz zmysł wzroku i dotyku, lecz również powonienia. Czujemy je cieleśnie, a ich osobliwa magia potwierdza swoją siłę w tych z nich, które są pokryte pismem niczym zaklęciami. Jankowiak aktywizuje zatem sferę magiczną; nie do końca wiadomo jednak, czy tę religijną, czy raczej taką bluźnierczo nasyconą czarami, olfaktoryczną aurą ziół i monotonnie powtarzanymi zaklęciami szeptuch – a może wszystkie z nich i żadną z osobna? Wrotycz pospolity jest w końcu nie bez powodu nazywany zielem czarownic. Lecz źródłem pierwszych obrazów z tego cyklu był, jak wskazuje artystka, pobyt w Licheniu: „Pierwsze prace z tego cyklu powstały dawno temu z fragmentów różańców oraz pyłu i kamyków z dróg, którymi wędrują pielgrzymi. Kiedyś zostałam zaproszona na plener do Lichenia. To miejsce zrobiło na mnie wstrząsające wrażenie. Najsilniejsze odczucia budziła zatrważająca przepaść, symboliczna i emocjonalna otchłań, jaka tam zaistniała pomiędzy maleńkim, skromnym, pięknym i Świętym Obrazem, a monstrualną w swojej gigantycznej skali i sztucznym przepychu przestrzenią, która go pożera. I tłumy ludzi wytrwale sunących w kurzu i upale, dźwigających swoje mniejsze troski i wielkie dramaty, bezradnych.” Obrazy Jankowiak, z naklejonymi paciorkami i otoczone aureolami z ziół, analizują zatem fenomen symboliczno-magicznej potęgi obrazów, mimo że po lekturze powieści Hermanna Hesse artystka wie, że podręcznika gry (szklanych) paciorków nikt nigdy nie napisze.

Katarzyna Jankowiak – ur. w 1962 r. Absolwentka UAM i ASP w Poznaniu. Zajmuje się malarstwem, do najczęściej stosowanych technik należą olej i akwarela. Od 1992 r. prowadzi galerię sztuki współczesnej ABC Gallery w Poznaniu. Kurator wystaw indywidualnych i zbiorowych, zarówno w ABC Gallery, jak i w innych ośrodkach wystawienniczych (m.in. w Muzeach Narodowych w Krakowie, Poznaniu i Gdańsku, Galerii Krzysztofory w Krakowie, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, BWA w Bydgoszczy). Autorka tekstów dotyczących sztuki współczesnej, cyklu 26 filmów dokumentalnych „Sztuka patrzenia” traktujących o zbiorach muzeów Poznania i Wielkopolski, oraz współautorka filmu dokumentalnego „Dziewica Orleańska wg Jana Matejki” (reżyseria Janusz Sidor). Współtworzy Fundację Europejskie Forum Sztuki, która organizuje wiele znaczących wydarzeń kulturalnych, m.in. Enter Music Festiwal. Autorka koncepcji i kuratorka projektu „Poznań Visual Park” (park rzeźby i obiektów artystycznych) realizowanego od 2013 r. w parku nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Kurator i organizatorka cyklicznych sympozjów twórców i teoretyków Summer Jam.

Jako kuratorka wystaw i promotorka twórczości innych artystów do niedawna programowo nie upubliczniała swoich prac. Pierwsze pokazy odbyły się w ramach wystaw podsumowujących kolejne edycje Sympozjum Twórców i Teoretyków „Summer Jam” (wystawy „Redefiniowanie obrazu” 2014; „Widnokrąg” 2015, „Słodkie” 2016, „Rośl-Inne” 2018). W 2019 r. w ABC Gallery w Poznaniu odbyła się wystawa indywidualna pt. „365 widoków Góry Fuji. Coming out”, a w 2021 wystawa indywidualna „Źdźbła trawy” w Galerii Elektor MIK w Warszawie.

www.katarzynajankowiak.pl

www.abcgallery.pl

 

/ Agata Burnat: „Autodafe” / półpiętro

kurator: Remigiusz Boruszewski

27.10-05.11.2023

otwarcie wystawy: 27.10 (piątek), 18.00 / wstęp wolny

Twórczość Agaty Burnat prezentowana na wystawie Autodafe skupia się na wizerunkach kobiet. Kobiet, ponieważ mimo ich bliźniaczego podobieństwa do autorki, jej obrazy nie są autoportretami. Żeńskie postacie funkcjonują na nich symbolicznie. Mogą oznaczać chaos, piękno czy antropomorficzne ognisko wspomnień, doświadczeń, snów i emocji. Artystka, nie chcąc tworzyć własnych alegorii, wzbrania się przed dekodowaniem symboliki zawartej w jej twórczości, a także pozostawia ją nieodgadnioną jako pole dla wyobraźni i wrażliwości odbiorców. Zatem koty czy ludzkie szkielety goszczące na obrazach Burnat mogą przywoływać kulturę starożytnego Egiptu, motyw vanitas vanitatum, czarownice, rysunki Louisa Waina bądź internetowe memy. Niektórzy chcą tylko patrzeć jak świat płonie, natomiast Agata, której nazwisko składa się między innymi ze słowa burn (pl. płonąć), zestawia ściany ognia z chłodem wyrazu melancholijnych twarzy. Twórczość artystki unaocznia kontrasty nie tylko metaforyczne, ale także czysto formalne. Kontur, intensyfikacja barwnych plam i odejście od trójwymiarowości na rzecz obrazowania niemimetycznego składają się na bliską postimpresjonizmowi formę, a przedstawienie symbolicznych elementów współczesnego świata buduje emocjonalną, groteskową, ale uniwersalną narrację.

Zaproponowany przez artystkę tytuł, podobnie jak jej twórczość, nie jest jednoznaczny. Autodafe oznaczało jawną deklarację przyjęcia lub odrzucenia religii katolickiej w procesie inkwizycyjnym. Publiczne wyznanie swojej wiary lub jej braku nie wydaje się wcale takie odległe od publicznej ekspozycji swojej sztuki – tym bardziej mając na uwadze obecne w pracach Burnat symbole religijne, ogień, dyskretny autobiografizm oraz inne znaczenie słowa zawartego w tytule: samospalenie.

Jak przed inkwizycją odpowiedziałaby Agata Burnat?

Remigiusz Boruszewski

Agata Burnat – ur. 1998 r. w Szczecinie, malarka, graficzka, rzeźbiarka. Tworzy od piątego roku życia, inspirują ją kobiety, koty, poezja oraz własne wspomnienia i sny, a jej sztuka to melancholia przypudrowana groteską i żywymi kolorami. Otrzymała dyplom z wyróżnieniem Liceum Plastycznego im. Constantina Brancusiego w Szczecinie (2018 r.), studiuje na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Grafika. Uczestniczyła w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.

@agata_burnat.art

Remigiusz Boruszewski – ur. 2000 r. w Bydgoszczy, artysta wizualny, kurator sztuki, absolwent kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, student kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Współpracuje z NGO zajmującymi się sztuką oraz realizuje własne niezależne projekty artystyczne i kuratorskie. W kręgu jego szczególnych zainteresowań znajdują się wystawiennictwo, animacja, gry cyfrowe i fotografia.

@remygiusz

Agata Burnat i Remigiusz Boruszewski są laureatami nagrody dla najlepiej współpracującego duetu artystka-teoretyk, podczas konkursu „Krytyka i Sztuka 2023”.

„Krytyka i Sztuka 2023” jest kontynuacją idei wystaw–konkursów „Artysta vs Kurator”, które odbywały się w Galerii Forum UMK w latach 2017–2019. Ich organizatorem jest Koło Naukowe Studentów Krytyki Artystycznej WSzP UMK. Wystawa stanowi platformę spotkań studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Podstawowym założeniem „Krytyki i Sztuki” jest stworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy artystami i teoretykami. To próba nawiązania współpracy między nimi, czego efektem jest wystawa prac wraz z przygotowanymi przez teoretyków tekstami krytycznymi. Spotkania i dyskusja nad powstałymi pracami są procesem, a jednocześnie celem, punktem kulminacyjnym współpracy oraz stanowią materiał do dalszej analizy tychże relacji. Konkurs przeprowadzony w ramach „Krytyki i Sztuki” ma na celu wyłonienie 4 najlepiej współpracujących duetów artysta–teoretyk. Podstawowym i najważniejszym kryterium oceny jest całokształt współpracy artystów i teoretyków, tj.: kompatybilność pracy, tekstu krytycznego i koncepcji wystawienniczej oraz ocena jakości porozumienia na linii artysta-teoretyk.

 

 

WYDARZENIA

/ Wernisaż wystawy Katarzyny Jankowiak „Paciorki”

13.10 (piątek), godz. 18.00

wstęp wolny

 

/ Lądowanie na Księżycu – warsztaty towarzyszące wystawie „Moon Landing”

14.10 (sobota)

grupa 1: godz. 11.00

grupa 2: godz. 14.00

dla kogo: dzieci 6+ wraz z opiekunami

koszt: 8 zł dorosły, 5 zł dziecko (warsztaty w cenie biletu na wystawy)

obowiązują zapisy: info@wozownia.pl lub 56 622 63 39 (przy zapisach prosimy o wskazanie, która grupa warsztatowa Państwa interesuje)

prowadzenie: Good Night Collective

————————————————-

Uwaga! Uczestnicy warsztatów proszeni są o przyniesienie butelek po wodzie 1,5 l.

————————————————-

Galeria Sztuki Wozownia serdecznie zaprasza na warsztaty edukacyjno-artystyczne pt. „Lądowanie na Księżycu”, inspirowane naturalnym satelitą Ziemi. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe informacje na temat Księżyca, a także zbudują własne rakiety i spróbują wystrzelić je w kosmos!

Warsztaty odbędą się w przestrzeni wystawy „Moon Landing”.

Wystawa „Moon Landing” ma przybliżyć niezwykłe ciało niebieskie, jakim jest Księżyc; ma inspirować oraz zachęcić do spojrzenia w górę i własnych eksploracji. Na ekspozycji znajduje się m.in. unikatowy 4-metrowy model Księżyca, który został wykonany w oparciu o fotografie, pochodzące z amerykańskiej sondy Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), meteoryt księżycowy wypożyczony z olsztyńskiego planetarium oraz inne archiwa i obiekty związane z naszym satelitą. Autorka koncepcji wystawy jest Justyna Olszewska.

Good Night Collective – działa od 2019 roku, tworzy go grupa artystów i astronomów: Justyna Olszewska, Karolina Dziadura, Paweł Franciszek Jaskuła i Michał Pawłowski. Wspólnie realizują interdyscyplinarne projekty artystyczne popularyzujące naukę i działalność ekologiczną w kontekście astronomii. Ich głównym celem jest promowanie ochrony ciemnego nieba. W obszarze zainteresowań kolektywu znajdują się: astrofotografia, fotografia, film, data science, fotometria, spektroskopia, a ich działania są prezentowane zarówno w galeriach sztuki współczesnej, jak i podczas konferencji naukowych. Od 2022 roku prowadzą popularnonaukową audycję  Dobry wieczór  w radio Afera, oraz podcast  Good Night Podcast  na Spotify.

 

/ Gdynia spełniona, Gdynia zawiedziona – spotkanie z Grzegorzem Piątkiem

19.10 (czwartek), godz. 18.00

wstęp wolny

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu zaprasza na spotkanie z Grzegorzem Piątkiem!

Autor książki „Gdynia obiecana. Miasto, modernizm, modernizacja 1920–1939” przedstawi blaski i cienie flagowego projektu II Rzeczypospolitej, jakim był projekt i budowa nowego miasta Gdyni. Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie, które będą odpowiedziami na pytania: Jakie były plany, a jaka rzeczywistość? Kto skorzystał na tym wielkim przedsięwzięciu? Jak żyło się w Gdyni – mieście, które uchodziło za najnowocześniejsze w Polsce?

Grzegorz Piątek (ur. 1980) – z wykształcenia architekt – wierzy, ale nie praktykuje. Pisze, wykłada, opowiada, oprowadza. Za ostatnią książkę „Gdynia obiecana. Miasto, modernizm, modernizacja 1920–1939” otrzymał Paszport „Polityki” za rok 2022 w kategorii „Literatura”, Nagrodę Literacką GDYNIA 2023 w kategorii „Esej” oraz liczne nominacje, m.in. do Nagrody Literackiej Nike, Nagrody im. Marcina Króla i Pomorskiej Nagrody Literackiej. Współtworzył zbiór rozmów „Lukier i mięso. Wokół architektury w Polsce po 1989 roku” (2012). Dwukrotny laureat Nagrody Literackiej m. st. Warszawy: za biografię prezydenta stolicy „Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego” (WAB, 2016) oraz za bestsellerową książkę „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944–1949” (WAB, 2020), która znalazła się także w finale Nagrody Literackiej Nike 2021. Ponadto opublikował biografię „Niezniszczalny. Bohdan Pniewski – architekt salonu i władzy” (2021), za którą otrzymał nominację do Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”.

 

/ Toruń za pół ceny w Wozowni

20–22.10.2023

przez cały weekend na wystawy wstęp wolny

 

/ Opowieść o foto-obrazach i najkrótszych wierszach świata – warsztaty twórcze

21.10.2023 (sobota), godz. 16.00

prowadząca: Urszula Winiarska

dla kogo: dorośli

wstęp bezpłatny

obowiązują zapisy: info@wozownia.pl lub 56 622 63 39

Zapraszamy na spotkanie, które przeniesie nas w fascynujący świat japońskiej poezji oraz foto-obrazów. Dowiesz się, czym właściwie są haiku i foto-haiga oraz jak się je tworzy. W trakcie warsztatów poznasz wielkich mistrzów klasycznego haiku, takich jak: Matsuo Bashō, Kobayashi Issa i Yosa Buson. Będziemy eksperymentować, tworzyć, odczuwać i inspirować się. To będzie fascynująca podróż w świat krótkich, ale intensywnych przekazów. Przeżyj niezapomnianą przygodę literacko-fotograficzną. Odkryj magię haiku i foto-haiga podczas twórczych warsztatów w Galerii Sztuki Wozownia!

Urszula Winiarska – autorka haiku i twórczyni foto-obrazów, mediatorka, menadżerka i pedagog. Od kilku lat realizuje projekt: „Moc pasji – w Tobie”, który inspiruje do poszukiwania pasji, poznawania ikigai oraz życia zgodnego z własnymi wartościami. Autorka książki pt. „Poszukując swojej pasji. Ikigai jako klucz do radości”. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Haiku.

 

/ Oprowadzanie po aktualnych wystawach

22.10 (niedziela), godz. 12.30

wstęp wolny

Wozownia zaprasza na bezpłatne oprowadzanie po trzech aktualnych wystawach.

W dolnej sali galerii Justyna Olszewska, artystka i astronomka, prezentuje swój projekt pt. „Moon Landing”, który ma przybliżyć niezwykłe ciało niebieskie, jakim jest Księżyc. Na ekspozycji znajduje się m.in. unikatowy 4-metrowy model Księżyca, który został wykonany w oparciu o fotografie z amerykańskiej sondy Lunar, oraz archiwa i obiekty związane z naszym satelitą.

Do (Z)/ziemi zbliża nas „Tożsamość miejsca” Katarzyny Tereszkiewicz – laureatki Nagrody Galerii Sztuki Wozownia, przyznanej w ramach Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ w 2022 roku. Artystka prezentuje w Toruniu najnowsze prace graficzne, które są podstawą jej pracy doktorskiej.

W górnej sali galerii malarstwo olejne i prace na papierze Katarzyny Jankowiak zadają nam pytanie o nasze oczekiwania i emocje wobec mocy symbolicznej obrazów. Prace artystki, z naklejonymi paciorkami i otoczone aureolami z ziół, analizują zatem fenomen magicznej potęgi wizerunków.

 

/ Wernisaż wystawy Agaty Burnat: „Autodafe”

27.10 (piątek), godz. 18.00

wstęp wolny

 

wróć