PROGRAM NA IV KWARTAŁ 2016

 

WYSTAWY:

 

Do 9.10 trwają wystawy: Tomasz Tomaszewski / To, co trwałe. Górale, tradycja i wiara

Magdalena Węgrzyn / Blue Mountains Rediscovered

 

 

Anna Baumgart / Terytorium Komanczów

14.10 – 20.11.2016

otwarcie wystawy: 14.10 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

 

Wystawa Anny Baumgart pt. Terytorium Komanczów w Galerii Sztuki Wozownia to przegląd najważniejszych filmów artystki z ostatnich lat. Celem prezentacji jest przedstawienie wybranego obszaru jej działalności i ukazanie go w kontekście twórczej strategii, polegającej na mierzeniu się z trudnymi tematami, związanymi m.in. z historią i pamięcią, poprzez kreowanie filmowych opowieści, w których fakty mieszają się z fikcją, a materiały dokumentalne zostają na nowo przepracowane.

Na wystawie w Wozowni zobaczymy m.in. kultową już opowieść Zdobywcy słońca (2012) o pociągu ze sztuką propagandową, jadącym w 1920 r. z Moskwy do Berlina, czy też filmowe narracje o pamięci i zapominaniu (Świeże wiśnie z Appendix; Synekdocha). Ważnym elementem pokazu jest także jedna z najnowszych realizacji wideo artystki – Ciemna materia sztuki (2015), traktująca o współczesnym artworldzie i (nie)obecności w powszechnej świadomości artystów, którzy nie odnieśli medialnego sukcesu.

Anna Baumgart – artystka postkonceptualna, reżyserka i scenografka. Doktor sztuki. W 1995 roku nagrodzona za wybitny debiut przez wojewodę gdańskiego. Wielokrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Kultury. Wystawiała w kraju i zagranicą, m.in.: w Brooklyn Museum of Art, NKB i Kunstwerke w Berlinie, Museum On The Seam w Izraelu, Casino Luksemburg w Luksemburgu, CCA w Moskwie, Zachęcie – Narodowej Galeria Sztuki oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Jej prace znajdują się w prestiżowych kolekcjach sztuki, m.in: Hauser & Wirth, FRAC Poitou-Charentes, zbiorach Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, Śląskiego Muzeum Sztuki czy Parlamentu Europejskiego. Jej realizacje pokazywane były na wielu festiwalach filmu, sztuki wideo i dokumentu.

 

 

Terytorium Komanczów – panel dyskusyjny

15.10 (sobota), godz. 12.00 / wstęp wolny

prowadzenie: Katarzyna Bojarska

paneliści: Małgorzata Radkiewicz, Marcin Jaranowski

 

dr Katarzyna Bojarska – absolwentka Miedzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskich oraz studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych PAN. Od 2008 roku zatrudniona na etacie asystenckim w Instytucie Badań Literackich PAN. Autorka książki Wydarzenia po Wydarzeniu. Białoszewski-Richter-Spiegelman wydanej w 2012 roku.

dr hab Małgorzata Radkiewicz – filmoznawczyni związana z Instytutem Sztuk Audowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się problematyką tożsamości kulturowej we współczesnym kinie i w sztukach wizualnych. Prowadzi badania nad twórczością kobiet w kinie, fotografii i w sztuce. Wyrazem jej zainteresowań są publikacje: „Władczynie spojrzenia”. Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek (2010) oraz jej najnowsza książka: Oblicza kina queer (2014). Jako redaktorka przygotowała pięć tomów z serii Gender.

dr hab. Marcin Jaranowski – pracownik Zakładu Aksjologii i Etyki Społecznej w Instytucie Filozofii UMK. Rys charakterystyczny jego badań stanowią interpretacje, które konfrontują tradycyjne problemy religii oraz etyki z najnowszymi teoriami filozoficznymi. Aktualnie prowadzi badana z zakresu filozofii zła. Publikował m.in. w „Znaku“, „Przeglądzie filozoficznym“ i „Ruchu filozoficznym“. Autor książki Rekonstrukcja zła. Etyczne aspekty opresji w świetle refleksji „ocalonych” (Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015).

 

 

NEUROFIZJOLOGIA ARTYSTY / eksperyment fundacji om z udziałem Elżbiety Jabłońskiej w akcji artystycznej pt. Partytura na głosy zwierzęce

Filia Domu Muz, ul. Poznańska 52

18.11 (piątek), godz. 18.00

Partner projektu: Dom Muz

 

FUNDACJA ARTYSTYCZNO-BADAWCZA om – organizmy i maszyny w kulturze

Realizuje projekty artystyczno – badawcze, naukowe, stanowiące element międzynarodowej platformy działań bazujących na badaniach laboratoryjnych i eksperymencie.

Performance Elżbiety Jabłońskiej stanowi część szeroko zakrojonego eksperymentu zainicjowanego przez Fundację om, którego celem jest opracowanie metod zapisu ulotnych aktów twórczych.

Elżbieta Jabłońska (ur. 1970 r.) – w latach 1990–1995 studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1996 r. pracuje w Zakładzie Rysunku UMK w Toruniu. W jej dorobku znajdują się działania długofalowe oparte na współpracy z instytucjami kultury i publicznością (www.nieuzytkisztuki.pl), projekty aktywizujące różne środowiska (Poręcz, Kijów, Ukraina, 2015) oraz próby kuratorskie (Powtarzam je, by doścignąć, Muzeum Sztuki, Łódź, 2009).

Twórczość Jabłońskiej wpisywana jest często w obszar sztuki feministycznej czy postfeministycznej. Tworzy głównie instalacje, fotografie, performance oraz działania czasowo-przestrzenne.

 

 

Marcin Zawicki / Zarodki

25.11.2016 – 8.01.2017

otwarcie wystawy: 25.11 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

kuratorka: Marta Smolińska

 

W Wozowni Marcin Zawicki pokaże dwa najnowsze cykle malarskie Homoimerie oraz Sporysz. Obrazom towarzyszyć będą instalacje i obiekty, które artysta tworzy, by na ich podstawie budować wizualny, bardzo osobliwy świat swoich płócien. Jak pisze w tekście komentującym te prace: „Homoimerie, termin wprowadzony przez pierwszych filozofów badających naturę rzeczywistości, najprawdopodobniej przez Anaksagorasa, oznacza zarodki wszystkich rzeczy; podstawowy budulec wszechświata”. Zawicki maluje zatem owe zarodki, koncentrując się na procesach zachodzących w naturze, kłączeniu i dynamicznym rozprzestrzenianiu się roślin oraz innych organizmów. W mikrokosmosie jego twórczości wyrastają grzybnie, jakieś tkanki, rozgwiazdy, koralowce, odnóża lub pędy – nie możemy mieć pewności, czy oglądamy ów fenomen organiczności pod mikroskopem, czy w jego naturalnej skali.

Marcin Zawicki – urodził się w Szczecinie w 1985 roku. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 2010 r. jest asystentem na Wydziale Malarstwa swojej macierzystej uczelni, gdzie w 2015 roku obronił pracę doktorską. Jego twórczość obejmuje malarstwo, rysunek i sztukę instalacji. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. W roku 2010 r. otrzymał I Nagrodę w konkursie „Najlepsze dyplomy ASP w Polsce 2010” (Nagroda Rektorów), nagrodę specjalną w konkursie „Artystyczna Podróż Hestii 2010”, zdobył II miejsce na V Ogólnopolskim Festiwalu Plakatu Reklamowego „Barbakan” (2010) oraz wyróżnienie pisma artystycznego Format na konkursie im. Gepperta (2011).

 

 

Katarzyna Kujawska-Murphy / Transformacja błędów w prawdę

25.11.2016 – 8.01.2017

otwarcie wystawy: 25.11 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

 

Koncepcja tworząca ludzkie miejsce jest podstawową formą percepcji. Wystawa proponuje re-odkrywanie kontynuacji, wyznaczenie centrum, relacji symetrii, równowagi, potencjału zmian. Takie doświadczenie w kontekście spontanicznego postrzegania, kreuje miejsce dla człowieka, psychologiczne dynamiczne pole prowadzące do poczucia czasu, cykliczności i społecznej świadomości.

Film, który stanowi część wystawy, skupia się na analizie wywiadów przeprowadzonych w Westbeth Community (najstarszej komunie artystycznej w Nowym Jorku) z mieszkającymi tam artystami (działającymi w latach 50.–70.); projekt ma na celu zbadanie życia oraz tragicznej śmierci wybitnej amerykańskiej fotografki Diane Arbus, mieszkającej do końca życia w Westbeth Community, które w późniejszym czasie zostało przeznaczone na rezydencje artystyczne. Przedstawienie wywiadów mających na celu „odnalezienie Diane Arbus” jest podążaniem wg mapy antropologiczno-psychologicznej artystów. Film bada procesy psychologii przenikającej do sztuki Diane Arbus, która fotografowała ludzi społecznie nieakceptowanych, fizycznie i psychicznie ułomnych.

Katarzyna Kujawska-Murphy – studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (1991–1997) oraz w Central Saint Martins College of Art and Design w Londynie (1995–1996). Obecnie prowadzi Pracownię Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Była kuratorem wielu międzynarodowych wystaw w Polsce i Japonii. Jest laureatką Nagrody Ministra Kultury i Sztuki (Ogólnopolski Przegląd Malarstwa, Promocje ’97, Legnica). W 2011 r. została wyróżniona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Mieszka i pracuje w Londynie oraz w Poznaniu.

 

 

Paweł Olszczyński / Cygaro

kuratorka: Katarzyna Lewandowska

25.11.2016 – 8.01.2017

otwarcie wystawy: 25.11 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

 

Cygaro Pawła Olszczyńskiego są opowieścią o mocnej, obsesyjnej zależności pomiędzy przedmiotem a podmiotem. Oblane czarnym lateksem kolekcjonerskie wazony z lat sześćdziesiątych przypominają gadżety erotyczne. Zostały estetycznie zseksualizowane, stały się nośnikiem wielowątkowego kontekstu, rozgrywającego się na najbardziej pierwotnej płaszczyźnie – pożądaniu seksualnym. Poprzez wysublimowaną, niebezpieczną manifestację swojej władzy odnoszą się do pożądania przedmiotu, chęci posiadania i zawłaszczenia – tylko w tym wypadku należy zadać pytanie: kto ma władzę nad kim? Zafiksowany kolekcjoner czarnych, błyszczących, fallicznych „cygar”? Czy jest zupełnie odwrotnie? Może zaistniała totemiczna zależność pomiędzy obojgiem? Ta fetyszystyczna narracja będzie również zobrazowana maskami i rysunkami.

Paweł Olszczyński – grafik, rysownik, ilustrator. Absolwent Wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (2005-2010) oraz Hochschule für Gestaltung w Offenbach am Main (w ramach stypendium Erazmus, 2009).  Współtwórca krakowskiej galerii New Roman współpracującej z festiwalem Miesiąc Fotografii. Laureat Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Krakowa w 2011 roku.

 

 

 

LABORATORIUM SZTUKI 2016 / ARTYSTA JAKO PODRÓŻNIK

kuratorka: Maria Niemyjska

Petr Dub / Anthropologist Translated

25.11.2016 – 8.01.2017

otwarcie wystawy: 25.11 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

 

Petr Dub – ur. w 1976 r. w Pradze. Studia magisterskie i doktoranckie odbył na FAVU BUT w Brnie oraz AAAD w Pradze. Tworzy obrazy-obiekty, w których ukryte pod płótnem elementy konstrukcji napierają na gładką, napiętą „skórę” obrazów, powodując różnokształtne wybrzuszenia. Fizyczny wymiar obrazów akcentuje sposób użycia materiału: proces jego zbierania i obrabiania jest integralną częścią tych prac i determinuje w pewnym stopniu ich kształt. Poszczególne cykle prac poprzez różnice kształtów, kolorystyki i faktury kodyfikują zróżnicowane bodźce zmysłowe: stanowią komentarz do różnych zjawisk kultury wizualnej, ale mówią też o prywatnych doświadczeniach.

 

 

EDUKACJA / Wykłady / Spotkania autorskie / Wydarzenia

 

 

ARCHITEKTURA W WOZOWNI / autorka cyklu:Teresa Dudzińska

 

wykład Romana Rutkowskiego

24.10 (poniedziałek), godz. 17.00 / wstęp wolny

Roman Rutkowski – wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Założył i prowadzi wrocławską pracownię Roman Rutkowski Architekci, odpowiedzialną między innymi za przebudowę placu Nowy Targ we Wrocławiu i wiele domów jednorodzinnych. Jest laureatem nagrody Europe 40 under 40 za rok 2012 dla najlepszych europejskich projektantów młodego pokolenia, przyznawanej przez Chicago Athenaeum i European Centre for Architecture Art Design. Wykłada na wydziałach architektury we Wrocławiu i Bratysławie.

 

 

wykład Macieja Miłobędzkiego

21.11 (poniedziałek), godz. 17.00 / wstęp wolny

Maciej Miłobędzki – polski architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1984–1988 pracował w Spółdzielni Pracy Twórczej Architektów i Artystów Plastyków ESPEA. Od 1988 r. jego działalność architektoniczna ściśle związana jest z pracownią JEMS Architekci, którą założył wraz z Olgierdem Jagiełło i Jerzym Szczepanikiem-Dzikowskim. Laureat Honorowej Nagrody SARP w 2002. Od 2004 r. promotor prac dyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, a od 2008 r. pracownik Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej na stanowisku starszego wykładowcy.

 

 

PROJEKT DLA… / cykl wykładów o współczesnym dizajnie

 

wykład Malwiny Antoniszczak

16.11 (środa), godz. 18.00 / wstęp wolny

Jak przedstawić perspektywę tak, by było to pojęcie zrozumiałe dla osób niewidomych? Jak „pokazać” dotykowo głębię obrazu czy kolory? To zagadnienia, z którymi zmagają się studenci wzornictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Celem spotkania, zorganizowanego w galerii Wozownia, jest prezentacja projektów młodych adeptów dizajnu, zrealizowanych specjalnie z myślą o osobach niewidomych.

Malwina Antoniszczak – projektantka wzornictwa i grafiki, prowadzi własne studio projektowe Polka. Ukończyła Wydział Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuki Pięknych i École nationale supérieure de création industrielle w Paryżu. Uczy na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

 

 

ARTYSTA JAKO NAUKOWIEC / autorka cyklu: Małgorzata Jankowska

 

wykład Sebastiana Dudzika / Ryszard Winiarski

28.11 (poniedziałek), godz. 18.00 / wstęp wolny

Ryszard Winiarski – malarz, scenograf, twórca form przestrzennych. Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej (1953–1959), a także Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1960–1966), na którym później wykładał, a od 1981 r. prowadził pracownię „Problemy malarstwa w architekturze i w otoczeniu człowieka”. W latach 1985–1990 prorektor warszawskiej ASP. W 1990 r. otrzymał tytuł profesora. Zdobywca głównej nagrody na sympozjum artystów i teoretyków „Sztuka w zmieniającym się świecie” w 1966 r. oraz  Nagrody im. Jana Cybisa w 1996 roku. Przedstawiciel indeterminizmu w sztukach wizualnych – łączył teorię przypadku z założeniami konstruktywizmu. Przełożył wybrane zagadnienia z obszaru nauk ścisłych (np. statystyka, teoria gier, przypadek) na język sztuki, dzięki czemu stworzył matematyczny system generowania form wizualnych, stanowiący podstawę teoretyczną jego twórczości. Istotą dzieł Winiarskiego jest sam proces powstawania dzieła, a efekt końcowy pełni jedynie rolę „produktu ubocznego”.

Sebastian Dudzik – doktor historii sztuki, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzone przez niego badania obejmują mecenat artystyczny i kulturę przedmiotu czasów nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem drugiej połowy XVI i początków XVII wieku, a także teorię i praktykę grafiki artystycznej oraz mediów cyfrowych.

 

wykład Małgorzaty Jankowskiej

12.12 (poniedziałek), godz. 18.00 / wstęp wolny

Małgorzata Jankowska – doktor historii sztuki, adiunkt w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kuratorka wystaw, współpracująca od wielu lat z Galerią Sztuki Wozownia. Zakres jej zainteresowań naukowych obejmuje sztukę nowych mediów, intermedia, interaktywność, a także teorię sztuki współczesnej i zagadnienia współczesnej kultury. Autorka książek: Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu foto-medialnego w Polsce w latach 19571981 oraz Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1974-1994.

 

OPROWADZANIA W WOZOWNI

 

Spotkanie z Edwinem Bendykiem w ramach finisażu wystawy Anny Baugmart Terytorium Komanczów

19.11 (sobota), godz. 12.00 / wstęp wolny

 

Edwin Bendyk – dziennikarz, publicysta, pisarz, zawodowo związany z tygodnikiem „Polityka“. Autor książek: Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności (W.A.B., 2002), Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci (W.A.B, 2004), Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu (W.A.B, 2009) oraz Bunt Sieci (POLITYKA, 2012), współautor książki Jak żyć w świecie, który oszalał. Prowadzi zajęcia ze studentami: wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Collegium Civitas i Centrum Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiego PEN Clubu. Zajmuje się głównie tematyką cywilizacyjną oraz wpływem rozwoju nauki i techniki na kulturę, życie społeczne, polityczne i gospodarcze.

 

Raz w miesiącu, w niedzielne południe, zapraszamy do Wozowni na oprowadzanie po aktualnych wystawach! Wstęp wolny

 

Najbliższe terminy:

23.10.2016 – oprowadzanie po wystawie Anny Baumgart Terytorium Komanczów,

oprowadza: Maria Niemyjska

 

04.12.2016 – oprowadzanie po wystawach Marcina Zawickiego Zarodki, Katarzyny Kujawskiej-Murphy, Transformacja błędów w prawdę, Pawła Olszczyńskiego Cygaro

oprowadza: Joanna Gwiazda

 

 

SZTUKA PROSTOTY SZUKA / warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży

Grupy zorganizowane zapraszamy do udziału w warsztatach z cyklu „Sztuka prostoty szuka”. Wszystkie zajęcia odbywają się w przestrzeni galerii Wozownia i swoją tematyką nawiązują do aktualnych wystaw. Warsztaty skierowane są do różnych grup wiekowych, a podczas zajęć ich uczestnicy będą mogli doświadczyć całego bogactwa środków wyrazu, które można zaangażować do tworzenia współczesnej sztuki.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w zajęciach pod nr tel. 56 622 63 39 (kontakt: Natalia Cieślak, Kazimierz Napiórkowski). Ilość miejsc jest ograniczona! Wstęp na podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł.

Cykl „Sztuka prostoty szuka” zrealizowano we współpracy z Gminą Miasta Toruń.

 

Aktualne informacje o planowanych warsztatach na stronie: www.wozownia.pl/wydarzenia/warsztaty

 

TORUŃ ZA PÓŁ CENY

07–09.10.2016 (piątek–niedziela), godz. 11.00–18.00 / wstęp wolny

 

W dniach 7–9 października w ramach akcji „Toruń za pół ceny” mieszkańcy i goście Torunia będą mieli szansę bezpłatnie zwiedzić aktualne wystawy Wozowni – ekspozycje Magdaleny Węgrzyn Blue Mountains Rediscovered oraz Tomasza Tomaszewskiego To, co trwałe.

Share
wróć