Sławomir Lipnicki – Rekonstrukcje/Odzyskanie pamięci zadomowienia

14.05 – 6.06.2010

 

Rekonstrukcje to projekt, którego nicią przewodnią jest malarska interpretacja wybranych zdjęć rodzinnych artysty. Transpozycja fotografii na malarstwo ma tu wymiar osobisty – jest próbą rozpoznania, przemyślenia własnej tożsamości. Jest ona przez artystę rozpatrywana w kilku wymiarach – wpływają na nią losy rodzinne, związek z miejscem zamieszkania, świadomość historyczna.

Jeżeli tożsamość, jak stwierdza artysta, jest czymś, co nie jest dane, lecz przede wszystkim zadane, to decyzja mówienia o niej przez konfrontację malarstwa i fotografii jest znacząca. Obraz jest również zadany względem milczącego zdjęcia – zastosowane rozwiązania artystyczne stanowią wypadkową kompozycji samej fotografii, działania pamięci, aktualnych odczuć i preferencji estetycznych. Malarska strukturyzacja fotografii aktualizuje ją, akcentując w niej istotne z punktu widzenia obecnego momentu elementy i znaczenia.

 

Sławomir Lipnicki

Urodzony w 1972 r. w Gdańsku, od 2001r. pracuje na Akademii Sztuk Pięknych na stanowisku asystenta w Pracowni Malarstwa Prof. W. Łajminga, od 2004 w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa Ad. II st. Krzysztof Gliszczyńskiego.

Share
wróć