Studencki azyl kultury

 

Opiekunka wystawy: Elżbieta Wiśniewska

27.04. – 16.05.

 

Wystawa wspomnieniowa, dokumentująca działalność studenckiej Galerii ZSP w Toruniu, która funkcjonowała w latach 1967-1971. Galeria powstała z inicjatywy działaczy Zrzeszenia Studentów Polskich i Elżbiety Wiśniewskiej, która sprawowała opiekę merytoryczną i organizacyjną. Było to miejsce prezentacji i upowszechniania w środowisku akademickim sztuki poszukującej. Galeria popierała także toruńskich twórców, była miejscem dyskusji, wystaw, spotkań z artystami, krytykami i teoretykami sztuki a także miejscem gromadzenia informacji artystycznej i dokumentacji. Wystawa w Wozowni będzie też okazją do pokazania znakomitych prac artystów oczestniczących w życiu galerii ZSP, a byli to m.in. Marian Bogusz, Jacek Gaj, Tadeusz Dominik, Jerzy Rosołowicz, Marian Malina, Rajmund Ziemski.

Share
wróć