Sztuka w epoce postartystycznej

Galeria Sztuki Wozownia zaprasza na wykład prof. Jarosława Kozłowskiego, połączony w promocją książki
SZTUKA W EPOCE POSTARTYSTYCZNEJ I INNE TEKSTY
25 stycznia 2010 (czwartek), 18.00
Przygotowana przez prof. Kozłowskiego publikacja zawiera teksty teoretyczne Jerzego Ludwińskiego, zapisy rozmów z nim przeprowadzonych oraz konspekty wykładów akademickich, które wygłaszał w PWSSP w Poznaniu. Jest to pierwsza kompletna – na ile było to możliwe – edycja tekstów i wypowiedzi Ludwińskiego, jednego z najważniejszych polskich krytyków sztuki, teoretyka konceptualizmu, twórcy nowatorskich koncepcji wystawienniczych.

Jerzy Ludwiński rzadko publikował swoje teksty; nie tylko z powodu nieprzyjaznego klimatu politycznego, swojej konsekwentnie opozycyjnej postawy czy zakazów wszechobecnej cenzury. Lubił mówić i rozmawiać. Chętniej je zatem wygłaszał – w galeriach, klubach, na spotkaniach i warsztatach artystycznych, sympozjach, konferencjach czy plenerach. Wykładając, posługiwał się jedynie zwięzłymi konspektami, często po prostu rysunkowymi diagramami, na kanwie których konstruował myśli i zdania. Budował swoje wypowiedzi na żywo, stawiał hipotezy, rozpatrywał je krytycznie z różnych punktów widzenia, uściślając albo korygując w polemice z samym sobą i ze słuchaczami, których opinie szanował i traktował bardzo poważnie.
Jarosław Kozłowski

Share
wróć