Tomasz Konior / projekty i realizacje. Konteksty, miejsca, emocje… miejskie fascynacje.

18 kwietnia 2011 r., godz. 17

Architektura to inspirujący klimat i piękno. To pasja tworzenia dla ludzi w kontekście czasu i miejsca, natury i kultury – to motto Konior Studio, pracowni projektowej, założonej w 1995 roku w Katowicach przez Tomasza Koniora. 

Witalność i magnetyzm… Energia, która z każdym dniem przybiera inne oblicza, nabiera nowych znaczeń… Moc, która przyciąga ludzi… Słowem: „fenomen miejskości”. Tak w największym skrócie można określić jakość żywej, miejskiej przestrzeni. Decydującym kryterium w jej ocenie jest zdolność spełniania różnorakich potrzeb człowieka. I chodzi tu zarówno o funkcje, jak i emocje. Coraz częściej zwracamy uwagę nie tylko na budynki. Przestrzenie między budynkami: wnętrza ulic i placów, detale… Wszystko odgrywa ważną rolę w kreowaniu zdarzeń. Dlatego każda ingerencja w miasto jest poprzedzona wnikliwą obserwacją. Szukamy ważnych punktów odniesienia, które inspirują. Skale, materie, tradycje… I przede wszystkim ludzie. Pragniemy zrozumieć ich potrzeby i zachowania. Staramy się wchodzić w dialog z miejskim kontekstem. Budować tożsamość i kreować nowe szanse. W tym procesie dostrzegam potrzebę dobrej kontynuacji. (Tomasz Konior)

 

Tomasz Konior

Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Założyciel Konior Studio. W latach 2000-2009 Członek Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich w Katowicach, gdzie od  2003 do 2008 roku pełnił funkcję Wiceprezesa ds. twórczości. Sędzia konkursowy SARP, Członek Kolegium Sędziów Konkursowych. Współzałożyciel i Wiceprezes Instytutu Współczesnego Miasta. Wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach: laureat 40 UNDER 40, nagrody przyznawanej najlepszym, młodym architektom europejskim i nagrody im. Janosha (CEGŁA Z GAZETY) za wkład w tworzenie i budowanie tożsamości Śląska, finalista BRICK AWARD 2008, nominowany do europejskiej nagrody Miesa Van der Rohe.

Najważniejsze projekty: Tyskie Muzeum Piwowarstwa, Gimnazjum w Warszawie-Białołęce, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA w Katowicach, przebudowa strefy śródmiejskiej Katowic oraz nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

ARCHITEKTURA W WOZOWNI

autorka projektu: Teresa Dudzińska

wróć