Victoria Guryanova: “Śpieszący się”Victoria Guryanova: “Hurry”

 

Victoria Guryanova (Akademia Sztuki i Designu w Charkowie, Ukraina)

Tytuł: Śpieszący się

Technika: animacja

 

Życie to próżność, chęć poznania całego świata w jednej chwili! Bieganie do przodu, niedostrzegając prawdziwego życia, jego piękna i wartości. Żeby żyć szybciej, dusza wypala się, mimowolnie zdając sobie sprawę… że nie ma już odwrotu.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Victoria Guryanova (Akademia Sztuki i Designu w Charkowie, Ukraina)

Title: Hurry 

Technique: animation

 

Life is vanity, the desire to know the whole world in an instant, setting itself a goal! Running forward, without noticing the true life, her beauties and values. Hastening to live faster, the soul burns out , involuntarily realizing… that there is no turning back.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć