Wozownia x POR-POL NET

 

Od wtorku 13.06 w holu galerii możecie oglądać obraz Piotra Puldziana Płucienniczaka „Portugalska prognoza pogody dla miasta i gminy Krapkowice” (2023).

 

Praca prezentowana jest w ramach polsko-portugalskiego projektu POR-POL NET, dotyczącego nowych form sieciowości oraz wpływów zjawisk internetowych na współczesne sztuki plastyczne, literaturę i muzykę. Wyrasta on ze współpracy między Academia Artium Humaniorum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (PL) oraz Centrum Studiów Porównawczych Uniwersytetu Lizbońskiego – dwóch instytucji aktywnie promujących badania interdyscyplinarne.

Choć luźno nawiązujący do wcześniejszych inicjatyw tego typu (między innymi wystawy p2p zorganizowanej w 2015 roku przez Piotra Mareckiego i Alvaro Seiçę czy konferencji https://sztuka.net 2.0, która odbyła się w 2019 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu), POR-POL NET stawia sobie za cel skonfrontowanie odbiorców z najnowszymi przykładami prac i idei, a przez to sprowokowanie szerszej refleksji na temat zmian pokoleniowych i technologicznych, nowych koncepcji w teorii literatury, kuratorstwie i artywizmie oraz pojawienia się tak zwanych wernakularnych kultur cyfrowych (vernacular digital cultures).

Początkiem projektu jest realizacja międzynarodowej wystawy, która potrwa od 07.06.2023 do 30.06.2023. Przy tej okazji, w szeregu galerii rozproszonych po Polsce i Portugalii oraz w wirtualnej przestrzeni Klików i Obrotów Piotra Kopika, zaprezentowane zostaną prace blisko 30 artystów z obu krajów. Jako inicjatywa pozbawiona jasno określonego centrum oraz w dużej mierze oparta na aktywnej współpracy między instytucjami, kuratorami i twórcami, szczególnie ta część projektu ma charakter ćwiczenia w budowaniu żywych, podatnych na zmianę sieci połączeń. Aspekt ten jest dodatkowo wzmacniany poprzez fakt, że wiele z dzieł jak i wydarzeń towarzyszących korzysta ze zjawisk hybrydyzacji, rekombinacji, multilinearności i pasożytnictwa jako ważnych strategii artystycznych, zwracając uwagę na sposoby, w jakie różne formy korzystania z technologii mogą równocześnie wzmacniać i radykalnie zmieniać nasze relacje.

Krytycznym rozszerzeniem wystawy będzie jednodniowe międzynarodowe kolokwium, zorganizowane na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Lizbońskiego i zaplanowane na 23.06.2023. Jako połączenie spotkania z artystami i kuratorami oraz trzech paneli prezentacji naukowych, ma ono posłużyć jako okazja do przedyskutowania pierwszych obserwacji na temat samego projektu jak i umiejscowienia go w szerszym kontekście badań dotyczących trendów we współczesnych praktykach sieciowych. Dzięki potwierdzonej obecności takich specjalistów jak Domenico Quaranta i Ryszard W. Kluszczyński, oraz Ana Matilde Sousa, Bruno Ministro i Piotr Puldzian Płucienniczak, których wiedza teoretyczna często wyrasta z eksperymentów natury praktycznej, wydarzenie będzie znakomitą okazją, żeby poznać różne stanowiska na temat autopoietycznych i ewolucyjnych właściwości sieci, wzajemnego oddziaływania na siebie mediów cyfrowych i analogowych, oraz roli remiksu, remediacji i zawłaszczania we współczesnych sztukach plastycznych i literaturze.

Zwieńczeniem projektu będzie publikacja katalogu wystawy opatrzonego tekstami krytycznymi. Tom udostępniony zostanie online, na zasadach Open Access, oraz w organiczonej liczbie kopii fizycznych. Jako taka, książka ma posłużyć jako dokumentacja projektu, jak i inspirujący tekst źródłowy dla dalszych badań.

Share
wróć