(W)spółdzielnia – open call

 

Drogie/Drodzy!

Podobnie jak w wielu moich wcześniejszych działaniach, które wychodziły poza zasady klasycznych wystaw czy pokazów, kierując swoją energię w obszar działań wspólnotowych, również tym razem zachęcam Was do realnego udziału w wystawie „Zachwyt” i współdzielenia ze mną przestrzeni galerii.

Zachwyt jest emocją, stanem wyjątkowym. Można doświadczać go na różnych poziomach afektu, ekscytacji, fascynacji, entuzjazmu, czasem wchodząc w obszar egzaltacji, podekscytowania, poruszenia czy rozgorączkowania. Towarzyszy mu uniesienie, wzburzenie, zaaferowanie, niekiedy błogość, radość, oszołomienie, ale też oczarowanie, trans czy uwielbienie.

Zachwyt” jest przestrzenią do Waszej dyspozycji. Jeśli chcecie podzielić się swoją osobistą refleksją dotyczącą zachwytu i udostępnić jakiekolwiek formy Waszej twórczości – zapraszam.

Elżbieta Jabłońska

 

Regulamin udziału w projekcie (w)spółdzielnia w ramach wystawy „Zachwyt”.

1. Organizatorem naboru jest Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu z siedzibą przy ul. Rabiańskiej 20, określana dalej jako Organizator.

2. Adresatami/_kami naboru są wszystkie osoby twórcze, również te bez udokumentowanego wykształcenia artystycznego.

3. Przedmiotem naboru jest praca artystyczna odnosząca się do tytułu wystawy „Zachwyt” Elżbiety Jabłońskiej, przeznaczona do prezentacji w przestrzeni ww. wystawy w dn. 18.08–27.08.2023 w ramach projektu (w)spółdzielnia.

4. Udział w naborze jest bezpłatny. Nie przewiduje się również wypłacenia autorom/_kom honorariów z tytułu prezentacji prac w ramach projektu.

5. Warunkiem udziału w naborze jest:

a) zgłoszenie pracy odnoszącej się do tytułu wystawy „Zachwyt” (praca powinna być przygotowana do ekspozycji pod względem technicznym oraz dostosowana do przestrzeni i warunków ekspozycyjnych dużej sali na parterze galerii);

b) w przypadku obiektów artystycznych – dostarczenie pracy artystycznej w formie fizycznej:

– osobiście: do sekretariatu Galerii Sztuki Wozownia, ul. Rabiańska 20, 87-100 Toruń do 28 lipca 2023 do godz. 14.00

– drogą pocztową: na adres Galerii Sztuki Wozownia, ul. Rabiańska 20, 87-100 Toruń do 28 lipca 2023 (data dotarcia do adresata). Na opakowaniu przesyłki należy umieścić hasło „Zachwyt”.

c) w przypadku plików audiowizualnych – przesłanie pracy artystycznej w formie elektronicznej (w formatach JPG, PNG, mp4 lub mp3) na adres mailowy: info.wozownia@gmail.com do 28 lipca 2023 do godz. 23.59. W tytule wiadomości należy umieścić hasło „Zachwyt”.

d) pliki / prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora/_ki oraz tytułem pracy, tak aby możliwa była jej identyfikacja;

e) przesłanie mailowo na adres info.wozownia@gmail.com:

opisu pracy, zawierającego komentarz autora/_ki, w którym odnosi się on/ona do hasła „Zachwyt”,

bio autora/_ki;

danych kontaktowych: adres mailowy oraz numer telefonu.

6. W ramach naboru każdy uczestnik/_czka może złożyć tylko jedną pracę.

7. Prace przesłane w terminie i spełniające wszystkie wymogi Regulaminu będą prezentowane w przestrzeni wystawy „Zachwyt” w dn. 18.08–27.08.2023 w ramach projektu (w)spółdzielnia.

8. Zgłoszenia niekompletne, przesłane po terminie, niezgodne z Regulaminem itp. nie będą brane pod uwagę.

9. Uczestnik/_czka naboru ponosi koszty transportu i retransportu pracy do / z Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu. Jest również zobowiązany/_a do odebrania / retransportu swojej pracy z siedziby galerii w terminie do 5.09.2023.

10. Plany dolnej sali galerii dostępne są na stronie internetowej Organizatora: https://wozownia.pl/informacje/plany-sal/

11. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania i publikowania nadesłanych prac w środkach masowego przekazu w celach promocyjnych bez uiszczania autorom/_kom honorariów.

12. Przesłanie zgłoszenia do naboru jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.

13. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora na bieżąco.

14. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę zgłaszać mailowo: wystawy@wozownia.pl.

 

Share
wróć