Zwrot prac po 11. Triennale Małych Form Malarskich

 

Kilka informacji dot. zwrotu prac biorących udział w 11. Triennale Małych Form Malarskich:

 

– Zwrot prac biorących udział w 11. Triennale Małych Form Malarskich odbywać się będzie przesyłką Poczty Polskiej.

– Wysyłka prac rozpocznie się 5 listopada 2019 i potrwa do połowy listopada. Paczki będą wysyłane sukcesywnie, w kolejności losowej.

– Koszty wysyłki (pierwszej) pokrywa galeria, jednak gdy paczka nie zostanie odebrana w terminie, powtórna wysyłka odbywać się będzie na koszt adresata.

Prosimy o sprawdzanie skrzynek pocztowych i terminowy odbiór przesyłek awizowanych!

– Chęć osobistego odbioru prac z siedziby Galerii Sztuki Wozownia należy zgłosić z wyprzedzeniem kuratorce Triennale, Joannie Gwieździe – telefonicznie (56 622 63 39) lub mailowo: wystawy@wozownia.pl.

– W przypadku zmiany adresu wysyłki (inny niż podany na karcie zgłoszeniowej) prosimy o pilny kontakt na podany wyżej telefon lub adres mailowy.

– Artyści, którzy nie odebrali katalogu wystawy pokonkursowej 11. TMFM, otrzymają swój egzemplarz razem ze zwracanymi pracami.

 

Artystów z Torunia i okolic prosimy o osobisty odbiór prac z siedziby galerii! Jeśli nie jest to możliwe, prosimy o zgłoszeniu tego faktu kuratorce Triennale (kontakt powyżej).

Share
wróć