Zwrot prac po 12. Triennale Małych Form Malarskich

 

Kilka informacji dot. zwrotu prac biorących udział w 12. Triennale Małych Form Malarskich:

 

– Zwrot prac biorących udział w 12. Triennale Małych Form Malarskich odbywać się będzie przesyłką Poczty Polskiej.

– Wysyłka prac rozpocznie się 5 września 2022 i trwać będzie do końca miesiąca. Paczki będą wysyłane sukcesywnie, w kolejności losowej. O wysyłce prac będziemy powiadamiać artystów mailowo.

– Koszty wysyłki (pierwszej) pokrywa galeria, jednak gdy paczka nie zostanie odebrana w terminie, powtórna wysyłka odbywać się będzie na koszt adresata.

Prosimy o sprawdzanie skrzynek pocztowych i terminowy odbiór przesyłek awizowanych!

– Chęć osobistego odbioru prac z siedziby Galerii Sztuki Wozownia należy zgłosić z wyprzedzeniem kuratorce Triennale, Joannie Gwieździe – telefonicznie (56 622 63 39) lub mailowo: wystawy@wozownia.pl.

– W przypadku zmiany adresu wysyłki (inny niż podany na karcie zgłoszeniowej) prosimy o pilny kontakt na podany wyżej telefon lub adres mailowy.

– Artyści, którzy nie odebrali katalogu wystawy pokonkursowej 12. TMFM, otrzymają swój egzemplarz razem ze zwracanymi pracami.

Artystów z Torunia i okolic prosimy o osobisty odbiór prac z siedziby galerii (wskazany jest wcześniejszy kontakt i umówienie terminu). Jeśli nie jest to możliwe, prosimy o zgłoszeniu tego faktu kuratorce Triennale (kontakt powyżej).

 

Share
wróć